mây cụm

31°

mây cụm

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ tại Hà Nội
Thấp/Cao

27°/

36°

Độ ẩm tại Hà Nội
Độ ẩm

79 %

Tầm nhìn tại Hà Nội
Tầm nhìn

9 km

Gió tại Hà Nội
Gió

4.12 km/h

Điểm ngưng tại Hà Nội
Điểm ngưng

27 °

Tia UV tại Hà Nội
UV

4.96

Hiện tại
mưa nhẹ
Độ ẩm 72 %

mưa nhẹ

27° / 

36°

T5 30/05
mưa vừa
Độ ẩm 75 %

mưa vừa

24° / 

32°

T6 31/05
mưa nhẹ
Độ ẩm 84 %

mưa nhẹ

23° / 

25°

Thời tiết