Dự báo thời tiết Thành Phố Yên Bái - Yên Bái theo giờ

 • 10:00 am T7
  32.6°
  Cảm giác như 36.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   1.63 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T7
  32.9°
  Cảm giác như 37°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   1.5 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T7
  33.3°
  Cảm giác như 37.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   1.75 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T7
  34°
  Cảm giác như 37.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   2.3 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T7
  34.3°
  Cảm giác như 37.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   1.87 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm T7
  33.6°
  Cảm giác như 37.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   1.54 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm T7
  32°
  Cảm giác như 36.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   2.16 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 pm T7
  34.7°
  Cảm giác như 37°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   0.31 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 pm T7
  31.6°
  Cảm giác như 35.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   1.33 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 pm T7
  29.2°
  Cảm giác như 32.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   1.74 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm T7
  29.5°
  Cảm giác như 32.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   1.85 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T7
  29°
  Cảm giác như 32°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   0.41 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T7
  27.5°
  Cảm giác như 30.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   0.68 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T7
  27.3°
  Cảm giác như 29.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   0.56 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am CN
  26.1°
  Cảm giác như 26.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   0.5 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am CN
  26°
  Cảm giác như 26.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.07 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am CN
  26.5°
  Cảm giác như 27.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   0.35 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am CN
  25.8°
  Cảm giác như 27°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.1 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am CN
  25.8°
  Cảm giác như 26.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.4 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am CN
  26°
  Cảm giác như 26.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.82 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am CN
  25.4°
  Cảm giác như 26°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.44 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am CN
  26.4°
  Cảm giác như 26°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.09 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am CN
  27.3°
  Cảm giác như 31.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.1 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am CN
  29°
  Cảm giác như 31.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.18 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am CN
  29.3°
  Cảm giác như 35°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.28 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am CN
  31.1°
  Cảm giác như 36.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   0.7 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm CN
  31°
  Cảm giác như 35.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   0.89 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm CN
  31.7°
  Cảm giác như 36.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   1.44 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm CN
  32.9°
  Cảm giác như 37.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   1.97 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm CN
  32.9°
  Cảm giác như 37°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   1.52 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm CN
  32.9°
  Cảm giác như 38.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   1.74 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm CN
  32.5°
  Cảm giác như 37.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   2.24 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm CN
  31.9°
  Cảm giác như 36.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   2.72 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm CN
  29.1°
  Cảm giác như 34°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.45 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm CN
  28.2°
  Cảm giác như 32.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.54 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm CN
  27.3°
  Cảm giác như 31.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.43 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm CN
  27.6°
  Cảm giác như 30.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   2.18 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm CN
  27.6°
  Cảm giác như 27.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   2.85 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T2
  26°
  Cảm giác như 26.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.81 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T2
  26.9°
  Cảm giác như 27.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.36 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T2
  26.1°
  Cảm giác như 27.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.71 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T2
  27°
  Cảm giác như 27.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.19 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T2
  26.7°
  Cảm giác như 27.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.16 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T2
  25.8°
  Cảm giác như 26.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.41 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T2
  25.7°
  Cảm giác như 26.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.3 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T2
  25.7°
  Cảm giác như 26.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.13 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T2
  26°
  Cảm giác như 27.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.29 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T2
  26.8°
  Cảm giác như 26.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.65 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Thành Phố Yên Bái - Yên Bái trong 12h tới