Dự báo thời tiết Thành Phố Yên Bái - Yên Bái 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/19°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.41 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/15°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.62 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

12°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

11°/12°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.46 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/16°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
1.54 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/23°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
1.66 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.04 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

34%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.69 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

43%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.8 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
2.79 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/19°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
2.46 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/21°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
2.69 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
3.17 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
3.56 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.9 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.58 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

77%