Dự báo thời tiết Huyện Yên Bình - Yên Bái 20 ngày tới

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.01 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.31 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

1.95 m/s

Gió

93%

Độ ẩm

33 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.71 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.54 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

1.79 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

1.32 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

1.55 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

1.89 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

32 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.13 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.06 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

32 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

1.46 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

1.44 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

1.73 m/s

Gió

93%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

1.76 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

1.56 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

1.97 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

35 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

1.63 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

36 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

1.52 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

1.32 m/s

Gió

87%

Độ ẩm