Dự báo thời tiết Huyện Văn Chấn - Yên Bái theo giờ

 • 8:00 pm T5
  28.4°
  Cảm giác như 32.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   2.1 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T5
  28.7°
  Cảm giác như 32.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.87 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T5
  28.1°
  Cảm giác như 32.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.42 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T5
  27.7°
  Cảm giác như 31.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.26 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T6
  27.3°
  Cảm giác như 29.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.79 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T6
  26.3°
  Cảm giác như 27°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.43 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T6
  25.4°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.56 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T6
  24.3°
  Cảm giác như 25°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.98 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T6
  24.8°
  Cảm giác như 25.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.02 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T6
  24.8°
  Cảm giác như 25.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.65 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T6
  25°
  Cảm giác như 26.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.88 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T6
  25.5°
  Cảm giác như 26.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.25 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T6
  27.5°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.35 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T6
  28.7°
  Cảm giác như 31.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.57 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T6
  29.6°
  Cảm giác như 34.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   1.74 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T6
  32.8°
  Cảm giác như 36.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   1.67 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T6
  33.3°
  Cảm giác như 37.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   2.06 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T6
  33.5°
  Cảm giác như 38.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   2.11 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T6
  33.3°
  Cảm giác như 38.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   1.68 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T6
  34.5°
  Cảm giác như 38.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   0.78 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm T6
  34.4°
  Cảm giác như 38.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   0.65 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm T6
  33.8°
  Cảm giác như 38.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   1.09 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm T6
  31.4°
  Cảm giác như 35.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   2.44 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T6
  29.8°
  Cảm giác như 32.3°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   3.64 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T6
  26.9°
  Cảm giác như 26.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.07 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T6
  26.2°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   0.69 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm T6
  26.4°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.33 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 pm T6
  26°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.05 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 am T7
  25.3°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   0.57 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 am T7
  26°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   0.7 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 am T7
  25.9°
  Cảm giác như 25.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.18 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 am T7
  24.6°
  Cảm giác như 25.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.05 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 am T7
  24°
  Cảm giác như 25.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.11 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 am T7
  24.7°
  Cảm giác như 25.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   0.52 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 am T7
  24°
  Cảm giác như 26°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   0.33 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 am T7
  25.9°
  Cảm giác như 26.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.03 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T7
  27.8°
  Cảm giác như 30.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   0.98 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T7
  28.1°
  Cảm giác như 32.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   1.41 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T7
  29°
  Cảm giác như 33.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   1.51 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T7
  31.7°
  Cảm giác như 35.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   2.38 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T7
  34°
  Cảm giác như 37.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   2.57 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T7
  34°
  Cảm giác như 38.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   2.31 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T7
  34.3°
  Cảm giác như 38.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   2.19 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm T7
  34.9°
  Cảm giác như 38.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   1.24 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm T7
  32.9°
  Cảm giác như 36.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   2.51 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 pm T7
  29.1°
  Cảm giác như 32.9°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   3.81 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm T7
  27.5°
  Cảm giác như 27.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   2.54 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T7
  26.4°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   0.99 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Văn Chấn - Yên Bái trong 12h tới