Dự báo thời tiết Huyện Văn Chấn - Yên Bái 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/18°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.2 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/14°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.62 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

10°/14°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.4 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/15°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
1.39 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/23°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
1.57 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

61%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/24°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
1.57 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

36%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.65 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

48%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.38 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

57%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.37 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.57 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.04 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/22°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.86 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.41 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
1.41 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
1.45 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%