Dự báo thời tiết Huyện Trấn Yên - Yên Bái 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/27°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.49 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

47%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/19°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.08 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/18°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.81 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/21°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.66 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/19°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.97 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/14°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.81 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/16°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.9 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

12°/10°

Nhiệt độ
Sáng/tối

11°/10°

áp suất
Áp suất

1026 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.36 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/11°

Nhiệt độ
Sáng/tối

9°/12°

áp suất
Áp suất

1024 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
1.98 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

12°/11°

Nhiệt độ
Sáng/tối

10°/12°

áp suất
Áp suất

1024 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
1.48 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/11°

Nhiệt độ
Sáng/tối

11°/12°

áp suất
Áp suất

1024 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
1.19 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

11°/17°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
1.72 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/19°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.22 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/21°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.34 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.06 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

81%