Dự báo thời tiết Huyện Lục Yên - Yên Bái theo giờ

 • 6:00 pm T4
  30°
  Cảm giác như 36.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   1.74 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T4
  30.5°
  Cảm giác như 35.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   1.64 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T4
  29.3°
  Cảm giác như 35.7°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   3.08 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 pm T4
  28.2°
  Cảm giác như 33°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   2.52 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 pm T4
  27.3°
  Cảm giác như 30.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   0.7 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T4
  26.5°
  Cảm giác như 27°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.69 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T5
  25.3°
  Cảm giác như 26.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.07 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T5
  26°
  Cảm giác như 26.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.71 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T5
  25.9°
  Cảm giác như 26.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.76 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T5
  25.3°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.99 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T5
  25.6°
  Cảm giác như 26.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.78 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T5
  25.5°
  Cảm giác như 26.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.77 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T5
  25°
  Cảm giác như 26.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.04 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T5
  25.5°
  Cảm giác như 26°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.7 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T5
  26.3°
  Cảm giác như 27.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.2 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T5
  26.9°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.43 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T5
  29°
  Cảm giác như 32.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.29 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T5
  30.9°
  Cảm giác như 34°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   1.77 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T5
  31.2°
  Cảm giác như 35.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   2.34 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T5
  31.2°
  Cảm giác như 36°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   2.61 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T5
  31.7°
  Cảm giác như 36.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   3.03 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T5
  30.7°
  Cảm giác như 36.2°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   3.74 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T5
  28.9°
  Cảm giác như 32°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   2.3 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T5
  29°
  Cảm giác như 32.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   3.27 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T5
  27.3°
  Cảm giác như 29.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   2.52 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T5
  26.9°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.5 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T5
  26.8°
  Cảm giác như 27.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.84 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T5
  25.5°
  Cảm giác như 26.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.93 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T5
  25.7°
  Cảm giác như 26.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.38 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T5
  25.4°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.27 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T6
  25.4°
  Cảm giác như 26.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.16 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T6
  25.5°
  Cảm giác như 26.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.75 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T6
  25.3°
  Cảm giác như 26.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.72 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T6
  25.5°
  Cảm giác như 26.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.5 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T6
  25.4°
  Cảm giác như 26.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.67 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T6
  25.9°
  Cảm giác như 26.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.49 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T6
  26°
  Cảm giác như 26.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.25 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T6
  25°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.77 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T6
  25.1°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.96 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T6
  26.6°
  Cảm giác như 27.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.1 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T6
  26.2°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.45 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T6
  27.6°
  Cảm giác như 31.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.64 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T6
  29.7°
  Cảm giác như 33.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.66 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T6
  29.4°
  Cảm giác như 34.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   1.9 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T6
  31°
  Cảm giác như 37.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   0.27 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T6
  31.8°
  Cảm giác như 36°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   1.36 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T6
  32°
  Cảm giác như 36.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   0.59 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T6
  30°
  Cảm giác như 36.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   1.11 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Lục Yên - Yên Bái trong 12h tới