Dự báo thời tiết Huyện Lục Yên - Yên Bái 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/17°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.05 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/15°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
1.77 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/19°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.34 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/22°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.71 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/13°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.04 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

12°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

11°/12°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
1.73 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/18°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
1.81 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.44 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/25°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.19 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

51%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/27°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
1.71 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

35%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.05 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

46%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.57 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.33 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

60%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
2.75 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/18°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
3.28 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%