Dự báo thời tiết Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/17°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.09 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/11°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/13°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.85 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

10°/13°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.85 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/14°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
1.3 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/22°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.47 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/25°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.39 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

46%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.11 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

61%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.9 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.5 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/18°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.04 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/18°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.78 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/20°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.48 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
1.91 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
1.45 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
1.76 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

81%