Dự báo thời tiết Phúc Yên - Vĩnh Phúc 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/15°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.64 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/14°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.25 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/18°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
1.8 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.09 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/11°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/12°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.75 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

12°/11°

Nhiệt độ
Sáng/tối

11°/12°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.2 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/16°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
1.41 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.68 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.79 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.78 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

46%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.61 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

60%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.06 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.23 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.1 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/17°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.89 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%