Dự báo thời tiết Huyện Yên Lạc - Vĩnh Phúc 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
3.76 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

61%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/17°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.95 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/16°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
2.13 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/19°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
2.02 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/17°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.68 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/13°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.97 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

11°/14°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.83 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

11°/9°

Nhiệt độ
Sáng/tối

11°/10°

áp suất
Áp suất

1026 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.27 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

11°/10°

Nhiệt độ
Sáng/tối

9°/11°

áp suất
Áp suất

1024 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.07 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

11°/11°

Nhiệt độ
Sáng/tối

10°/11°

áp suất
Áp suất

1024 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.33 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/11°

Nhiệt độ
Sáng/tối

11°/12°

áp suất
Áp suất

1024 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
1.86 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

11°/16°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
1.73 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/18°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
1.75 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/20°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
1.95 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
1.92 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

78%