Dự báo thời tiết Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc theo giờ

 • 9:00 pm T5
  27.9°
  Cảm giác như 29.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   3.72 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T5
  28°
  Cảm giác như 29.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   4.8 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T5
  27.8°
  Cảm giác như 29.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   4.37 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T6
  27°
  Cảm giác như 26.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   3.77 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T6
  26°
  Cảm giác như 27°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   3.82 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T6
  25°
  Cảm giác như 26.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   3.42 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T6
  25°
  Cảm giác như 26.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   3.52 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T6
  25.7°
  Cảm giác như 26.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   3.12 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T6
  26°
  Cảm giác như 27°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   3.04 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T6
  25.4°
  Cảm giác như 27°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.95 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T6
  26.6°
  Cảm giác như 27.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.68 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T6
  27.6°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   2.88 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T6
  28.2°
  Cảm giác như 32.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.55 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T6
  31.9°
  Cảm giác như 36.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   2.3 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T6
  34.3°
  Cảm giác như 40.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   2.04 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T6
  35.4°
  Cảm giác như 41.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   2.56 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T6
  38°
  Cảm giác như 42.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   2.57 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T6
  38.5°
  Cảm giác như 42.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   3.33 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm T6
  40°
  Cảm giác như 43.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   3.03 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 pm T6
  37.2°
  Cảm giác như 40.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   3.86 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 pm T6
  35.9°
  Cảm giác như 39.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   4.41 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 pm T6
  32.2°
  Cảm giác như 38°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   3.65 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T6
  30.1°
  Cảm giác như 33.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   2.43 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 pm T6
  29.3°
  Cảm giác như 31.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   2.31 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm T6
  29°
  Cảm giác như 31.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   3.17 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T6
  28.4°
  Cảm giác như 31.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   3.4 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T6
  27.4°
  Cảm giác như 30.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   3.5 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T7
  26.7°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   3.69 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T7
  27°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   3.04 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T7
  27°
  Cảm giác như 27.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.66 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T7
  26°
  Cảm giác như 27.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   2.63 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T7
  27°
  Cảm giác như 27.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   2.59 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T7
  25.1°
  Cảm giác như 26.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.14 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T7
  25.3°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.32 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T7
  27.6°
  Cảm giác như 27.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   2.43 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T7
  28°
  Cảm giác như 32°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   2.27 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T7
  29.2°
  Cảm giác như 34°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   2.54 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T7
  31.8°
  Cảm giác như 37°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   2.28 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T7
  33.8°
  Cảm giác như 38.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   2.16 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T7
  35.4°
  Cảm giác như 40.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   2.62 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T7
  36.1°
  Cảm giác như 40°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   3.11 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 pm T7
  37.7°
  Cảm giác như 41.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   4.25 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm T7
  37.5°
  Cảm giác như 40.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   3.53 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 pm T7
  36.9°
  Cảm giác như 40°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   3.76 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 pm T7
  34.3°
  Cảm giác như 37.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   2.73 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 pm T7
  32.4°
  Cảm giác như 35°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   2.6 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 pm T7
  31.6°
  Cảm giác như 35°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   1.41 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T7
  30.3°
  Cảm giác như 34.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   1.76 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc trong 12h tới