Dự báo thời tiết Huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc theo giờ

 • 10:00 am T7
  30°
  Cảm giác như 33°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   2.23 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 am T7
  30.5°
  Cảm giác như 32.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   2.26 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 pm T7
  31.6°
  Cảm giác như 33.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   2.33 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 pm T7
  32.2°
  Cảm giác như 35.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   2.86 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 pm T7
  33.2°
  Cảm giác như 36.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   2.84 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm T7
  31.3°
  Cảm giác như 35.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   3.29 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm T7
  33.6°
  Cảm giác như 37.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   3.53 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm T7
  34.7°
  Cảm giác như 38.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   3.8 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm T7
  31.7°
  Cảm giác như 36.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   3.26 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T7
  30.8°
  Cảm giác như 34.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   4.09 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T7
  29.6°
  Cảm giác như 34°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   3.56 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T7
  28.5°
  Cảm giác như 32.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   4.33 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T7
  27.6°
  Cảm giác như 31°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   4.5 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T7
  27°
  Cảm giác như 27.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   3.96 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am CN
  26.3°
  Cảm giác như 26.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   3.2 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am CN
  26.9°
  Cảm giác như 27.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   3.05 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am CN
  26.3°
  Cảm giác như 27°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.35 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am CN
  26.3°
  Cảm giác như 27.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.8 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am CN
  26.6°
  Cảm giác như 26.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.96 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am CN
  26.6°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   2.5 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am CN
  27°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.75 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am CN
  27.4°
  Cảm giác như 30.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   2.58 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am CN
  28.8°
  Cảm giác như 33°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   2.74 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am CN
  29.6°
  Cảm giác như 34.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.51 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am CN
  30.3°
  Cảm giác như 35.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   2.51 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am CN
  31.4°
  Cảm giác như 36.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   2.85 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm CN
  31°
  Cảm giác như 37°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   3.11 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm CN
  32.3°
  Cảm giác như 38.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   3.47 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm CN
  34°
  Cảm giác như 39.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   3.85 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm CN
  34.8°
  Cảm giác như 39.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   3.66 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm CN
  34°
  Cảm giác như 40°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   3.6 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm CN
  33.2°
  Cảm giác như 39.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   3.47 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm CN
  31.3°
  Cảm giác như 36.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   4.02 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm CN
  29.4°
  Cảm giác như 33.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   5.02 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm CN
  28.3°
  Cảm giác như 31.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   4.01 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm CN
  27.9°
  Cảm giác như 27.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   4.32 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm CN
  26.8°
  Cảm giác như 26.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   4.37 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm CN
  26.1°
  Cảm giác như 26.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   3.5 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T2
  27°
  Cảm giác như 27.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   2.75 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T2
  26.4°
  Cảm giác như 26.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   2.19 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T2
  27°
  Cảm giác như 28°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.9 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T2
  25.5°
  Cảm giác như 26.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   2.57 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T2
  24.5°
  Cảm giác như 25.2°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.97 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T2
  24.5°
  Cảm giác như 25.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.58 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T2
  24.1°
  Cảm giác như 25.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.91 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T2
  25.1°
  Cảm giác như 26.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   2.02 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T2
  25.1°
  Cảm giác như 26.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   2.28 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T2
  27.4°
  Cảm giác như 29.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.53 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc trong 12h tới