Dự báo thời tiết Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc theo giờ

 • 7:00 pm T4
  27.4°
  Cảm giác như 30°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   3.42 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T4
  27.5°
  Cảm giác như 30.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   4.1 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T4
  27.8°
  Cảm giác như 30.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   4.46 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T4
  26.1°
  Cảm giác như 26.4°
  mưa cường độ nặng
  mưa cường độ nặng
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   4.08 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T4
  26.8°
  Cảm giác như 28°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   3.91 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T5
  26.6°
  Cảm giác như 27.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   4.01 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T5
  25.6°
  Cảm giác như 26.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   3.19 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T5
  25.3°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   3.28 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T5
  25°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   2.53 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T5
  25.1°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.92 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T5
  26°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.19 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T5
  25.2°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.95 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T5
  26.3°
  Cảm giác như 27.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   2.67 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T5
  28°
  Cảm giác như 30°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   2.98 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T5
  28.9°
  Cảm giác như 31.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   3.11 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T5
  28.9°
  Cảm giác như 32.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   3.23 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T5
  28.6°
  Cảm giác như 32.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.9 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T5
  29.7°
  Cảm giác như 34°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   3.22 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T5
  31.3°
  Cảm giác như 36.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   3.72 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T5
  33°
  Cảm giác như 37.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   5.51 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T5
  31.9°
  Cảm giác như 37°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   5.58 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T5
  29.4°
  Cảm giác như 33.5°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   4.37 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T5
  26.9°
  Cảm giác như 26.5°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   4.94 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T5
  27.9°
  Cảm giác như 30.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   4.1 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T5
  26°
  Cảm giác như 27°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   2.78 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T5
  26°
  Cảm giác như 26.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   3.67 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T5
  25.6°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   4.46 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T5
  25°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   3.95 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T5
  25.3°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   4.55 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T6
  25.9°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   3.94 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T6
  25.6°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   4 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T6
  25.3°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.72 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T6
  24.1°
  Cảm giác như 25.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.41 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T6
  24.3°
  Cảm giác như 25.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.76 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T6
  25.5°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.21 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T6
  25.6°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.31 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T6
  26.9°
  Cảm giác như 27.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   3.05 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T6
  26°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   3.31 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T6
  28°
  Cảm giác như 30.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   3.2 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T6
  29.9°
  Cảm giác như 33.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.92 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T6
  30.2°
  Cảm giác như 35°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   2.37 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T6
  33.8°
  Cảm giác như 39.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   1.5 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T6
  35.8°
  Cảm giác như 41°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   2.2 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T6
  36.3°
  Cảm giác như 42.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   1.86 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T6
  36.1°
  Cảm giác như 41.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   1.8 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm T6
  35.1°
  Cảm giác như 40.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   5.66 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T6
  29.5°
  Cảm giác như 33.3°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   6.35 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T6
  27°
  Cảm giác như 29.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.5 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc trong 12h tới