Dự báo thời tiết Thị xã Bình Minh - Vĩnh Long theo giờ

 • 9:00 am T7
  32°
  Cảm giác như 32.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   3.38 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 10:00 am T7
  33°
  Cảm giác như 33°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   3.39 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 11:00 am T7
  33.4°
  Cảm giác như 33.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   3.54 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 12:00 pm T7
  36°
  Cảm giác như 36°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   3.98 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 1:00 pm T7
  37.5°
  Cảm giác như 37.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   4.76 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 2:00 pm T7
  38.5°
  Cảm giác như 39.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   5.92 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 3:00 pm T7
  39.8°
  Cảm giác như 40.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   26%
  • Gió
   6.84 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 4:00 pm T7
  37.8°
  Cảm giác như 38.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   7.03 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 5:00 pm T7
  36.5°
  Cảm giác như 37.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   7 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 6:00 pm T7
  32.5°
  Cảm giác như 33.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   6.36 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 7:00 pm T7
  30.1°
  Cảm giác như 31.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   5.37 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 8:00 pm T7
  29°
  Cảm giác như 30.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   4.63 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm T7
  27.7°
  Cảm giác như 30.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   3.99 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm T7
  27.1°
  Cảm giác như 29°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.84 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T7
  26.2°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.22 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am CN
  26°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.21 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am CN
  26.3°
  Cảm giác như 27.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.03 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am CN
  26.3°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.89 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am CN
  25.6°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.58 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am CN
  25.8°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.49 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am CN
  25.4°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.7 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am CN
  25°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.45 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am CN
  28.5°
  Cảm giác như 31.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   1.82 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am CN
  30°
  Cảm giác như 34.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   2.74 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am CN
  33.3°
  Cảm giác như 35.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   3.06 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am CN
  35.8°
  Cảm giác như 37.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   3.14 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 am CN
  37.3°
  Cảm giác như 39°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   2.95 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 pm CN
  38.3°
  Cảm giác như 40.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   2.94 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 1:00 pm CN
  40.7°
  Cảm giác như 41.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   3.04 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 2:00 pm CN
  40°
  Cảm giác như 41.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   3.51 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 3:00 pm CN
  39.9°
  Cảm giác như 40.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   4.14 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 4:00 pm CN
  37.1°
  Cảm giác như 39°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   5.14 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 5:00 pm CN
  35.9°
  Cảm giác như 37.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   5.42 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 pm CN
  33.5°
  Cảm giác như 35.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   4.77 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 pm CN
  31.4°
  Cảm giác như 34°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   4.8 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 pm CN
  29.6°
  Cảm giác như 32.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   4.95 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm CN
  29°
  Cảm giác như 31.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   4.31 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm CN
  28.3°
  Cảm giác như 31.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   4.1 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm CN
  28.8°
  Cảm giác như 31.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   3.32 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T2
  27.2°
  Cảm giác như 30.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.69 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T2
  27°
  Cảm giác như 30°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.32 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T2
  26.5°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.11 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T2
  26.9°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.94 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T2
  27°
  Cảm giác như 27.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   2.16 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T2
  26.6°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   2.17 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T2
  26.6°
  Cảm giác như 27.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   2.1 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T2
  28.7°
  Cảm giác như 32°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   2.77 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T2
  31.9°
  Cảm giác như 34.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   3.24 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Thị xã Bình Minh - Vĩnh Long trong 12h tới