Dự báo thời tiết Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long theo giờ

 • 11:00 am T7
  33.4°
  Cảm giác như 32°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   3.49 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 12:00 pm T7
  34.2°
  Cảm giác như 34.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   3.85 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 1:00 pm T7
  36.7°
  Cảm giác như 35.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   4.7 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 2:00 pm T7
  37.7°
  Cảm giác như 38°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   5.85 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 3:00 pm T7
  38.9°
  Cảm giác như 39°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   6.81 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 4:00 pm T7
  39°
  Cảm giác như 39.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   7.22 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 5:00 pm T7
  37°
  Cảm giác như 36.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   7.34 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 6:00 pm T7
  32°
  Cảm giác như 33.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   6.64 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 pm T7
  30°
  Cảm giác như 31.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   5.66 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 pm T7
  28.6°
  Cảm giác như 30.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   4.63 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm T7
  28.5°
  Cảm giác như 30.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   3.83 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T7
  27.1°
  Cảm giác như 29.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.72 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T7
  27.8°
  Cảm giác như 29.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.14 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am CN
  26.8°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.97 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am CN
  26.7°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.95 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am CN
  26°
  Cảm giác như 27.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.7 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am CN
  26.4°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.37 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am CN
  25.5°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.31 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am CN
  25.9°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.61 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am CN
  26°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.63 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am CN
  28.1°
  Cảm giác như 31.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   2.2 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am CN
  31.9°
  Cảm giác như 34.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   3.05 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am CN
  34°
  Cảm giác như 36.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   3.25 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 am CN
  35.6°
  Cảm giác như 37.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   3.42 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 am CN
  37.5°
  Cảm giác như 39.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   3.36 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 12:00 pm CN
  39.5°
  Cảm giác như 40.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   3.34 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 1:00 pm CN
  40.7°
  Cảm giác như 41.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   26%
  • Gió
   3.62 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 2:00 pm CN
  40°
  Cảm giác như 41.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   26%
  • Gió
   3.99 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 3:00 pm CN
  40°
  Cảm giác như 40.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   4.43 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 4:00 pm CN
  38.1°
  Cảm giác như 39.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   5.29 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 5:00 pm CN
  35.9°
  Cảm giác như 37.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   5.29 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 pm CN
  33.3°
  Cảm giác như 35.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   4.13 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 pm CN
  32°
  Cảm giác như 33.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   3.76 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 pm CN
  30.9°
  Cảm giác như 32.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   4.09 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm CN
  29.9°
  Cảm giác như 31.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   3.86 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm CN
  28.6°
  Cảm giác như 31.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   3.54 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm CN
  28.2°
  Cảm giác như 31.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   3.15 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T2
  28.8°
  Cảm giác như 30.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   3.17 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T2
  27.2°
  Cảm giác như 30.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.9 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T2
  27.5°
  Cảm giác như 29°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.15 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T2
  26.3°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.03 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T2
  26.7°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.94 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T2
  26.8°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.92 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T2
  26.7°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.84 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T2
  28.2°
  Cảm giác như 32°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   2.36 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T2
  31.5°
  Cảm giác như 33.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   2.86 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am T2
  34°
  Cảm giác như 35.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   3.1 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 am T2
  35.2°
  Cảm giác như 37.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   3.18 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long trong 12h tới