Dự báo thời tiết Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang theo giờ

 • 9:00 pm T3
  24°
  Cảm giác như 24.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   0.95 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm T3
  24°
  Cảm giác như 24°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.77 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 pm T3
  23.3°
  Cảm giác như 25°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.96 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T4
  23.6°
  Cảm giác như 24.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.94 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 am T4
  23.4°
  Cảm giác như 24.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.15 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 am T4
  23.4°
  Cảm giác như 24.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.27 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 am T4
  22.7°
  Cảm giác như 23.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.45 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 am T4
  23°
  Cảm giác như 23.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.52 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 am T4
  22.2°
  Cảm giác như 23.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.25 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 am T4
  23°
  Cảm giác như 23°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.15 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 am T4
  22.2°
  Cảm giác như 23.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.38 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 am T4
  24°
  Cảm giác như 23.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.45 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am T4
  23°
  Cảm giác như 24.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.26 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T4
  23.5°
  Cảm giác như 24.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.28 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T4
  23.2°
  Cảm giác như 24.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.19 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T4
  24.4°
  Cảm giác như 24.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.5 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T4
  24.1°
  Cảm giác như 25.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   0.67 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T4
  24.3°
  Cảm giác như 26°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.52 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T4
  24.4°
  Cảm giác như 26°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.12 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm T4
  24.3°
  Cảm giác như 25.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.08 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm T4
  25.9°
  Cảm giác như 26.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.1 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T4
  24.8°
  Cảm giác như 25.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.68 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T4
  23.3°
  Cảm giác như 24.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.24 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T4
  24.9°
  Cảm giác như 25°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.01 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T4
  23.5°
  Cảm giác như 24.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.9 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T4
  23.5°
  Cảm giác như 24.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.45 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T4
  23.2°
  Cảm giác như 24.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   1.03 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T5
  23.4°
  Cảm giác như 24.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.52 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T5
  23°
  Cảm giác như 24.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   1.17 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T5
  23.1°
  Cảm giác như 24.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.56 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T5
  23.4°
  Cảm giác như 24.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   100%
  • Gió
   1.58 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T5
  22°
  Cảm giác như 23.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   100%
  • Gió
   0.56 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T5
  22.1°
  Cảm giác như 23.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   100%
  • Gió
   0.4 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T5
  23°
  Cảm giác như 23.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.24 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T5
  24.7°
  Cảm giác như 25.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.23 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T5
  26.6°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   0.63 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T5
  28.1°
  Cảm giác như 32.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   0.61 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T5
  29.4°
  Cảm giác như 32°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   1 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T5
  30.4°
  Cảm giác như 35.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   1.2 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T5
  32.4°
  Cảm giác như 37.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   1.23 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T5
  34.3°
  Cảm giác như 39.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   1.09 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T5
  35.8°
  Cảm giác như 40.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   1.42 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T5
  35.4°
  Cảm giác như 40.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   1.84 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm T5
  30.6°
  Cảm giác như 36.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   1.89 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T5
  30.7°
  Cảm giác như 36.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   1.96 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T5
  28.5°
  Cảm giác như 33.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   0.75 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 pm T5
  26.7°
  Cảm giác như 26.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.06 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T5
  25.4°
  Cảm giác như 27.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.14 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang trong 12h tới