Dự báo thời tiết Huyện Yên Sơn - Tuyên Quang theo giờ

 • 6:00 am T2
  24°
  Cảm giác như 24.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.73 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T2
  23.4°
  Cảm giác như 24.4°
  mưa cường độ nặng
  mưa cường độ nặng
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.71 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T2
  23.3°
  Cảm giác như 24.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.62 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T2
  23.5°
  Cảm giác như 24.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.44 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T2
  24.5°
  Cảm giác như 25.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.58 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T2
  26.5°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   0.85 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T2
  30.6°
  Cảm giác như 34.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   1.32 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T2
  31°
  Cảm giác như 35.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   1.3 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T2
  33°
  Cảm giác như 35.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   1.3 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T2
  32.3°
  Cảm giác như 36.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   1.81 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm T2
  32°
  Cảm giác như 36.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   2.61 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm T2
  30.6°
  Cảm giác như 34.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   2.2 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm T2
  28.3°
  Cảm giác như 31.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   0.89 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T2
  26.2°
  Cảm giác như 26.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   0.55 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T2
  26.6°
  Cảm giác như 26.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   0.58 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T2
  26.5°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   0.88 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T2
  25.2°
  Cảm giác như 26.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   0.96 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T2
  25.4°
  Cảm giác như 26.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.83 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T3
  25.8°
  Cảm giác như 25.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.74 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T3
  24°
  Cảm giác như 25.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.04 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T3
  24°
  Cảm giác như 25.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.89 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T3
  24.8°
  Cảm giác như 25.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.66 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T3
  24.6°
  Cảm giác như 25°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.57 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T3
  25°
  Cảm giác như 25.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.34 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T3
  24.4°
  Cảm giác như 25.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.57 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T3
  24°
  Cảm giác như 25.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.58 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T3
  25.4°
  Cảm giác như 26.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.43 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T3
  25.6°
  Cảm giác như 26.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.34 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T3
  26.7°
  Cảm giác như 26.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.51 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T3
  27.7°
  Cảm giác như 27.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   0.5 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T3
  27.7°
  Cảm giác như 30.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   0.69 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T3
  28.1°
  Cảm giác như 31.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   0.63 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T3
  28°
  Cảm giác như 33°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   1.05 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T3
  30.1°
  Cảm giác như 35°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   1.58 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm T3
  31°
  Cảm giác như 34.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   1.81 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm T3
  30.7°
  Cảm giác như 33.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   1.75 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm T3
  28°
  Cảm giác như 30.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.55 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T3
  25.3°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   0.99 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T3
  26°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.07 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T3
  25.1°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.12 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T3
  24.2°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.39 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T3
  24.6°
  Cảm giác như 26°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.21 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T4
  23.3°
  Cảm giác như 24.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.83 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T4
  23.5°
  Cảm giác như 24.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.66 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T4
  23.7°
  Cảm giác như 24°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.35 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T4
  22°
  Cảm giác như 24°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.65 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T4
  22°
  Cảm giác như 23.8°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.36 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 am T4
  22.3°
  Cảm giác như 23.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.52 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Yên Sơn - Tuyên Quang trong 12h tới