Dự báo thời tiết Huyện Sơn Dương - Tuyên Quang 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/26°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
3.73 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

58%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/16°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
2.88 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/16°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.34 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/19°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.25 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/17°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.7 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/10°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/12°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.63 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/11°

Nhiệt độ
Sáng/tối

10°/13°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.76 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

10°/8°

Nhiệt độ
Sáng/tối

9°/9°

áp suất
Áp suất

1027 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.56 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

11°/9°

Nhiệt độ
Sáng/tối

8°/10°

áp suất
Áp suất

1024 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
1.65 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

11°/10°

Nhiệt độ
Sáng/tối

9°/10°

áp suất
Áp suất

1025 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
1.61 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

12°/10°

Nhiệt độ
Sáng/tối

10°/11°

áp suất
Áp suất

1024 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
1.39 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

10°/15°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
1.55 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/17°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
1.81 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/20°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
1.86 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/21°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
1.68 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%