Dự báo thời tiết Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang theo giờ

 • 7:00 pm T4
  26°
  Cảm giác như 27°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.28 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T4
  25.3°
  Cảm giác như 26.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.07 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T4
  25.5°
  Cảm giác như 26.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.28 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T4
  25.1°
  Cảm giác như 26.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.91 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T4
  24.2°
  Cảm giác như 25.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.12 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T5
  24.9°
  Cảm giác như 25.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.13 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T5
  25.2°
  Cảm giác như 26.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.96 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T5
  25°
  Cảm giác như 26.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.81 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T5
  24.6°
  Cảm giác như 25.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.33 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T5
  24.6°
  Cảm giác như 25.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.41 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T5
  24.3°
  Cảm giác như 25.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.36 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T5
  24.1°
  Cảm giác như 25.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.05 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T5
  25.1°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.65 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T5
  26°
  Cảm giác như 26.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.44 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T5
  26.5°
  Cảm giác như 27.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   0.6 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T5
  27.3°
  Cảm giác như 27.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   0.56 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T5
  28.5°
  Cảm giác như 31.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   0.66 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T5
  30.9°
  Cảm giác như 35°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   0.52 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T5
  31.7°
  Cảm giác như 36.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   1.62 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T5
  33.5°
  Cảm giác như 37.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   2.05 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T5
  32.6°
  Cảm giác như 37.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   2.93 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm T5
  31.4°
  Cảm giác như 36.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   2.98 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T5
  28.1°
  Cảm giác như 33.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.88 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T5
  27.5°
  Cảm giác như 31°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.11 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T5
  26°
  Cảm giác như 27.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   0.59 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T5
  26.6°
  Cảm giác như 27.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   0.86 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T5
  26°
  Cảm giác như 26.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.28 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T5
  24.8°
  Cảm giác như 25.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.66 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T5
  24.3°
  Cảm giác như 24.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.87 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T6
  24°
  Cảm giác như 25°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.86 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T6
  24.9°
  Cảm giác như 25.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.12 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T6
  24.8°
  Cảm giác như 25.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.57 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T6
  24.1°
  Cảm giác như 25°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.37 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T6
  24.8°
  Cảm giác như 25°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.66 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T6
  24.3°
  Cảm giác như 25.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.91 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T6
  24.2°
  Cảm giác như 25.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.65 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T6
  24.4°
  Cảm giác như 25°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.47 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T6
  25.9°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.42 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T6
  25.5°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.65 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T6
  26.7°
  Cảm giác như 27.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   0.56 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T6
  27.6°
  Cảm giác như 30.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   0.54 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T6
  29.7°
  Cảm giác như 32.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   0.69 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T6
  31.3°
  Cảm giác như 37°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   0.92 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T6
  33.2°
  Cảm giác như 38.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   1.55 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T6
  34.5°
  Cảm giác như 39.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   2.06 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm T6
  33.5°
  Cảm giác như 37.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   1.82 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm T6
  32.5°
  Cảm giác như 37.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   1.87 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T6
  29.8°
  Cảm giác như 34.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   1.02 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang trong 12h tới