Dự báo thời tiết Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang theo giờ

 • 9:00 am T7
  31.4°
  Cảm giác như 35°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   1.1 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T7
  31.9°
  Cảm giác như 34.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   1.53 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T7
  32.9°
  Cảm giác như 35.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   1.78 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T7
  33°
  Cảm giác như 37.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   2.1 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T7
  35.7°
  Cảm giác như 39.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   2.16 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 pm T7
  37.4°
  Cảm giác như 40.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   2.05 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 pm T7
  37.2°
  Cảm giác như 40.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   2.64 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 pm T7
  36.6°
  Cảm giác như 39.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   2.78 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 pm T7
  34.4°
  Cảm giác như 38.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   1.51 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 pm T7
  28.6°
  Cảm giác như 32.4°
  mưa cường độ nặng
  mưa cường độ nặng
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.43 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T7
  26.3°
  Cảm giác như 26.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.51 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T7
  25.6°
  Cảm giác như 27°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.06 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T7
  26.4°
  Cảm giác như 27.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.87 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T7
  25.4°
  Cảm giác như 26.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.29 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T7
  24.9°
  Cảm giác như 25.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.32 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am CN
  24.7°
  Cảm giác như 25.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.77 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am CN
  24.3°
  Cảm giác như 25.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.16 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am CN
  25°
  Cảm giác như 25°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.78 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am CN
  24.3°
  Cảm giác như 25.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.86 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am CN
  24.9°
  Cảm giác như 25.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.53 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am CN
  24.3°
  Cảm giác như 25.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.41 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am CN
  24.9°
  Cảm giác như 25.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.42 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am CN
  25.3°
  Cảm giác như 26.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   0.62 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am CN
  27.9°
  Cảm giác như 30.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   0.67 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am CN
  27.6°
  Cảm giác như 31.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.02 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am CN
  30.4°
  Cảm giác như 34.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   1.17 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am CN
  31.4°
  Cảm giác như 36.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   1.46 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm CN
  33.8°
  Cảm giác như 37.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   1.73 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm CN
  33°
  Cảm giác như 37°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   2.37 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm CN
  33.5°
  Cảm giác như 38.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   2.78 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm CN
  33.3°
  Cảm giác như 38.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   3.03 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm CN
  31°
  Cảm giác như 36.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   2.77 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm CN
  30.1°
  Cảm giác như 35.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   2.28 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm CN
  28.1°
  Cảm giác như 32°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   1.63 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm CN
  27.2°
  Cảm giác như 29°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   0.89 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm CN
  26.4°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.04 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm CN
  26.8°
  Cảm giác như 27.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.28 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm CN
  26.5°
  Cảm giác như 26.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.33 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm CN
  25.8°
  Cảm giác như 26.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.28 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T2
  25.1°
  Cảm giác như 27°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.07 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T2
  24.4°
  Cảm giác như 25.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.69 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T2
  24°
  Cảm giác như 25.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.63 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T2
  24.6°
  Cảm giác như 25.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.56 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T2
  24°
  Cảm giác như 24.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.23 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T2
  23.3°
  Cảm giác như 24.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.65 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T2
  23.4°
  Cảm giác như 24.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.72 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T2
  24.4°
  Cảm giác như 25°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.4 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T2
  24.8°
  Cảm giác như 25.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.48 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang trong 12h tới