Dự báo thời tiết Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/14°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.56 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/13°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
1.85 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/16°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
1.97 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/20°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.83 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/11°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/12°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.09 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

11°/10°

Nhiệt độ
Sáng/tối

10°/10°

áp suất
Áp suất

1024 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.03 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

10°/14°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
1.37 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/19°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.31 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.46 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/25°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.68 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

51%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.85 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

58%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.17 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.89 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/19°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.36 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/18°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.15 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%