Dự báo thời tiết Huyện Chiêm Hóa - Tuyên Quang theo giờ

 • 9:00 pm T5
  27°
  Cảm giác như 27.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.41 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 pm T5
  26.9°
  Cảm giác như 27.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.2 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 pm T5
  26.4°
  Cảm giác như 27.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.22 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 am T6
  25.5°
  Cảm giác như 26.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.44 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 1:00 am T6
  25.6°
  Cảm giác như 26.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.24 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T6
  24.8°
  Cảm giác như 25.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.31 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T6
  24.6°
  Cảm giác như 25.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.99 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T6
  24°
  Cảm giác như 25°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.58 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T6
  24.6°
  Cảm giác như 25.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.61 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T6
  25°
  Cảm giác như 26.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.51 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T6
  25.7°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.59 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T6
  26.2°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   0.47 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T6
  27.6°
  Cảm giác như 29.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   0.75 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T6
  28°
  Cảm giác như 31°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.07 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T6
  29.9°
  Cảm giác như 33.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   1.15 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T6
  32°
  Cảm giác như 36°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   1.23 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T6
  34.9°
  Cảm giác như 39.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   1.4 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T6
  35.3°
  Cảm giác như 40.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   1.69 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm T6
  36.5°
  Cảm giác như 40.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   1.88 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm T6
  35.7°
  Cảm giác như 39.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   2 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 pm T6
  34.6°
  Cảm giác như 39.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   0.79 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm T6
  31.2°
  Cảm giác như 35.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   1.2 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T6
  28.7°
  Cảm giác như 32°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   0.96 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T6
  25.3°
  Cảm giác như 26.1°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.49 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T6
  24.1°
  Cảm giác như 25.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.9 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T6
  24.9°
  Cảm giác như 25.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   0.94 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T6
  23.3°
  Cảm giác như 24.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.19 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T7
  23.1°
  Cảm giác như 24.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   0.7 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 am T7
  23.7°
  Cảm giác như 23°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.74 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 am T7
  23°
  Cảm giác như 23.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   0.94 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 am T7
  22.1°
  Cảm giác như 23.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.77 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 am T7
  22.7°
  Cảm giác như 23.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.9 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 am T7
  22.9°
  Cảm giác như 23.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.4 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 am T7
  23.4°
  Cảm giác như 25°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.3 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T7
  25.5°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.15 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T7
  28.9°
  Cảm giác như 32°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   0.34 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T7
  30.6°
  Cảm giác như 34.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   1.08 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T7
  32.3°
  Cảm giác như 36.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   1.49 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T7
  33°
  Cảm giác như 37°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   2.06 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 pm T7
  34.9°
  Cảm giác như 38.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   2.27 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 pm T7
  36°
  Cảm giác như 39°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   2.38 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 pm T7
  35.6°
  Cảm giác như 39.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   2.47 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm T7
  36.3°
  Cảm giác như 39.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   2.73 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm T7
  35.9°
  Cảm giác như 39.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   2.49 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 pm T7
  33°
  Cảm giác như 37°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   2.12 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 pm T7
  27°
  Cảm giác như 26.8°
  mưa cường độ nặng
  mưa cường độ nặng
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.77 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 pm T7
  25.3°
  Cảm giác như 26.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.24 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T7
  24.1°
  Cảm giác như 25.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.38 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Chiêm Hóa - Tuyên Quang trong 12h tới