Dự báo thời tiết Huyện Trà Cú - Trà Vinh theo giờ

 • 7:00 pm T4
  29.7°
  Cảm giác như 31.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   4.5 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm T4
  29.2°
  Cảm giác như 31.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   3.94 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T4
  29.1°
  Cảm giác như 31.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   3.47 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T4
  28.4°
  Cảm giác như 31.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   3.17 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T4
  28.2°
  Cảm giác như 30.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.83 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T5
  27.8°
  Cảm giác như 30.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.45 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T5
  27.5°
  Cảm giác như 29.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.02 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T5
  26°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.39 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T5
  26°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.21 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T5
  26.8°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.53 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T5
  26.8°
  Cảm giác như 28°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.67 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T5
  27°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.41 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T5
  28.8°
  Cảm giác như 30.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   1.4 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T5
  30.9°
  Cảm giác như 33.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   2.39 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T5
  31.9°
  Cảm giác như 34.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   2.6 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T5
  33.2°
  Cảm giác như 36.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   2.7 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 am T5
  35.2°
  Cảm giác như 37.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   3.17 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 pm T5
  36.3°
  Cảm giác như 38.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   3.81 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 pm T5
  36.2°
  Cảm giác như 39.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   4.93 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 pm T5
  36.8°
  Cảm giác như 38.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   5.98 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 pm T5
  34.8°
  Cảm giác như 37.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   6.28 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 pm T5
  34.1°
  Cảm giác như 36.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   5.95 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 pm T5
  32.5°
  Cảm giác như 35.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   5.61 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 pm T5
  30.2°
  Cảm giác như 32.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   4.89 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 pm T5
  29.4°
  Cảm giác như 31.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   4.08 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm T5
  28°
  Cảm giác như 31.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   3.27 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T5
  28.8°
  Cảm giác như 32°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   3.04 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T5
  28.6°
  Cảm giác như 31.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   3 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T5
  28.6°
  Cảm giác như 32°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.86 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T6
  28.6°
  Cảm giác như 31.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.8 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T6
  27.8°
  Cảm giác như 31°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.51 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T6
  27.3°
  Cảm giác như 29.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.65 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T6
  27.3°
  Cảm giác như 29.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.61 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T6
  27.2°
  Cảm giác như 30.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.6 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T6
  27.5°
  Cảm giác như 30.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.89 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T6
  28.1°
  Cảm giác như 31.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.88 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T6
  29.1°
  Cảm giác như 33.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.56 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T6
  30.4°
  Cảm giác như 35°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   3.59 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T6
  32.8°
  Cảm giác như 37°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   4.11 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T6
  33.4°
  Cảm giác như 37.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   4.18 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 am T6
  35.3°
  Cảm giác như 38.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   4.61 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 pm T6
  36.4°
  Cảm giác như 39.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   5.38 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 pm T6
  36.9°
  Cảm giác như 40.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   5.99 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 pm T6
  36.7°
  Cảm giác như 40.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   6.63 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm T6
  35.7°
  Cảm giác như 39.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   6.81 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm T6
  34.9°
  Cảm giác như 37°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   6.51 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 pm T6
  32°
  Cảm giác như 35.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   6.24 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm T6
  30.3°
  Cảm giác như 33°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   5.48 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Trà Cú - Trà Vinh trong 12h tới