Dự báo thời tiết Huyện Càng Long - Trà Vinh theo giờ

 • 9:00 pm T3
  28.6°
  Cảm giác như 31.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   3.99 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T3
  28.8°
  Cảm giác như 31°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   3.15 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T3
  28.8°
  Cảm giác như 31.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   2.37 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T4
  28.7°
  Cảm giác như 31.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   2.36 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T4
  28°
  Cảm giác như 30.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.29 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T4
  27.1°
  Cảm giác như 30.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   1.98 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T4
  27.2°
  Cảm giác như 29.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.73 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T4
  27.7°
  Cảm giác như 27.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.46 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T4
  28°
  Cảm giác như 27.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.42 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T4
  27.7°
  Cảm giác như 30.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.81 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T4
  30°
  Cảm giác như 34.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   3.17 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T4
  31.1°
  Cảm giác như 36.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   3.74 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T4
  33.2°
  Cảm giác như 39.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   4.04 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T4
  35.6°
  Cảm giác như 40.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   4.36 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T4
  36.4°
  Cảm giác như 41.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   4.8 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T4
  37.7°
  Cảm giác như 42°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   5.37 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 pm T4
  38.2°
  Cảm giác như 42.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   6.14 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 pm T4
  37°
  Cảm giác như 42°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   6.68 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm T4
  36.8°
  Cảm giác như 40.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   6.81 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm T4
  34.3°
  Cảm giác như 38°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   6.2 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 pm T4
  33.2°
  Cảm giác như 36.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   5.79 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm T4
  31.6°
  Cảm giác như 35.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   5.1 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 pm T4
  30.1°
  Cảm giác như 35°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   4.84 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T4
  29.4°
  Cảm giác như 34.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   4.56 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T4
  29.3°
  Cảm giác như 34.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   3.25 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T4
  29.3°
  Cảm giác như 33.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.34 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T4
  29.9°
  Cảm giác như 33.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.84 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T5
  29.2°
  Cảm giác như 33.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.85 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T5
  29°
  Cảm giác như 33.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.93 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T5
  28.2°
  Cảm giác như 32.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.83 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T5
  29°
  Cảm giác như 32.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.33 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T5
  28.4°
  Cảm giác như 32.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.36 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T5
  28.3°
  Cảm giác như 32°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.38 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T5
  28.7°
  Cảm giác như 32.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.38 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T5
  30°
  Cảm giác như 36°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   1.88 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T5
  32.4°
  Cảm giác như 37°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   2.29 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T5
  34.4°
  Cảm giác như 39.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   2.7 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T5
  36.7°
  Cảm giác như 40.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   3.44 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T5
  37°
  Cảm giác như 41.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   4.27 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T5
  35.4°
  Cảm giác như 39.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   4.37 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T5
  36.9°
  Cảm giác như 41.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   4.72 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T5
  36.5°
  Cảm giác như 41.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   5.44 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T5
  36°
  Cảm giác như 40.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   5.94 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm T5
  35.1°
  Cảm giác như 40.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   5.97 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm T5
  34.2°
  Cảm giác như 39.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   5.84 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T5
  31.4°
  Cảm giác như 36°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   5.11 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T5
  31°
  Cảm giác như 35°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   4.33 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T5
  30.9°
  Cảm giác như 35.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   3.3 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Càng Long - Trà Vinh trong 12h tới