Dự báo thời tiết Thị xã Gò Công - Tiền Giang theo giờ

 • 10:00 pm T3
  28.5°
  Cảm giác như 30.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.27 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T3
  27.4°
  Cảm giác như 30.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   1.96 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T4
  27.6°
  Cảm giác như 29.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   1.81 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T4
  27.4°
  Cảm giác như 29.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.67 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T4
  26.5°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.36 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T4
  26.3°
  Cảm giác như 27.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.41 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T4
  26°
  Cảm giác như 27.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.37 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T4
  26.2°
  Cảm giác như 27.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.32 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T4
  26.6°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.42 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T4
  29.7°
  Cảm giác như 33.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.12 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T4
  31.5°
  Cảm giác như 37°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   2.79 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T4
  34.1°
  Cảm giác như 39.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   2.87 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T4
  36.6°
  Cảm giác như 41.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   3.17 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T4
  38.4°
  Cảm giác như 44°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   3.78 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T4
  38.1°
  Cảm giác như 43.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   4.49 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 pm T4
  39.2°
  Cảm giác như 45°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   5.2 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 pm T4
  39.5°
  Cảm giác như 42.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   5.43 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm T4
  38.7°
  Cảm giác như 41.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   5.37 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 pm T4
  36.1°
  Cảm giác như 39.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   5.4 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 pm T4
  35.3°
  Cảm giác như 38.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   5.23 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 pm T4
  32°
  Cảm giác như 35.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   4.86 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 pm T4
  30.4°
  Cảm giác như 33.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   4.39 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T4
  29.1°
  Cảm giác như 32°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   3.4 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T4
  29°
  Cảm giác như 31.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   1.74 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T4
  28.7°
  Cảm giác như 31.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.8 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T4
  27.7°
  Cảm giác như 30.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   0.93 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T5
  27.2°
  Cảm giác như 30.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.73 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T5
  27.2°
  Cảm giác như 30.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.42 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T5
  27.4°
  Cảm giác như 27.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   0.91 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T5
  27.9°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   0.78 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T5
  26°
  Cảm giác như 26.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.06 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T5
  27°
  Cảm giác như 26.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.23 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T5
  27.7°
  Cảm giác như 30.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.23 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T5
  29.3°
  Cảm giác như 34.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   1.39 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T5
  32°
  Cảm giác như 37.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   1.58 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T5
  35.4°
  Cảm giác như 39.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   1.9 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T5
  36°
  Cảm giác như 41.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   2.3 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T5
  39°
  Cảm giác như 42.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   2.88 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T5
  38.9°
  Cảm giác như 42.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   3.93 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 pm T5
  38.7°
  Cảm giác như 43°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   4.53 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 pm T5
  39.7°
  Cảm giác như 43.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   4.57 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm T5
  38.4°
  Cảm giác như 42.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   4.73 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm T5
  38°
  Cảm giác như 41.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   4.8 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 pm T5
  37°
  Cảm giác như 41°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   4.74 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm T5
  34°
  Cảm giác như 37.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   4.06 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 pm T5
  30.8°
  Cảm giác như 36°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   3.48 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T5
  29.8°
  Cảm giác như 33.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.46 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T5
  29°
  Cảm giác như 33°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.98 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Thị xã Gò Công - Tiền Giang trong 12h tới