Dự báo thời tiết Huyện Tân Phước - Tiền Giang theo giờ

 • 7:00 am T2
  28.7°
  Cảm giác như 31.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   2.3 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T2
  29°
  Cảm giác như 32.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   3.15 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T2
  30.5°
  Cảm giác như 33.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   3.17 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T2
  32.3°
  Cảm giác như 36.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   3.25 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 am T2
  35.3°
  Cảm giác như 38°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   3.48 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 pm T2
  38.9°
  Cảm giác như 40.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   3.74 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 pm T2
  38.7°
  Cảm giác như 41.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   4.19 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 pm T2
  38.7°
  Cảm giác như 40.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   4.81 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 pm T2
  38.1°
  Cảm giác như 40.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   5.38 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 pm T2
  36.2°
  Cảm giác như 38.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   5.4 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 pm T2
  34.9°
  Cảm giác như 37°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   5.17 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 pm T2
  31.6°
  Cảm giác như 34°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   4.85 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 pm T2
  29.4°
  Cảm giác như 32.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   4.33 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm T2
  28.6°
  Cảm giác như 31.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   3.63 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T2
  28.3°
  Cảm giác như 30.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.85 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T2
  27.9°
  Cảm giác như 30.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.29 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T2
  27.9°
  Cảm giác như 29.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.88 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T3
  27°
  Cảm giác như 27.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.61 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T3
  26.1°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.58 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T3
  26.5°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.42 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T3
  26°
  Cảm giác như 27.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.41 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T3
  26.8°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.31 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T3
  25°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.5 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T3
  26.4°
  Cảm giác như 27.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.47 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T3
  28.2°
  Cảm giác như 31.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.04 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T3
  31.9°
  Cảm giác như 34°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   2.94 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T3
  33.4°
  Cảm giác như 36.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   3.11 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T3
  35.1°
  Cảm giác như 37.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   3.08 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 am T3
  37.4°
  Cảm giác như 39.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   3.17 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 pm T3
  38.5°
  Cảm giác như 40.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   3.41 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 pm T3
  39.6°
  Cảm giác như 41.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   3.99 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 2:00 pm T3
  39°
  Cảm giác như 41.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   4.77 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 3:00 pm T3
  39°
  Cảm giác như 40.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   5.24 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 4:00 pm T3
  37.7°
  Cảm giác như 39.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   5.2 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 5:00 pm T3
  35.4°
  Cảm giác như 37°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   4.97 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 pm T3
  32.4°
  Cảm giác như 34.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   4.54 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 pm T3
  30°
  Cảm giác như 32.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   4.04 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 pm T3
  29.3°
  Cảm giác như 32.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   3.31 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm T3
  29°
  Cảm giác như 31°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   2.74 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T3
  27.1°
  Cảm giác như 30°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.19 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T3
  27.5°
  Cảm giác như 29.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.89 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T4
  26.3°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.9 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T4
  26°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.98 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T4
  26.6°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.96 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T4
  26.4°
  Cảm giác như 28°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.42 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T4
  25.5°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   0.88 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T4
  25.4°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   0.95 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T4
  26°
  Cảm giác như 27.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.16 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Tân Phước - Tiền Giang trong 12h tới