Dự báo thời tiết Huyện Chợ Gạo - Tiền Giang theo giờ

 • 6:00 pm T4
  30.5°
  Cảm giác như 31.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   4.6 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 pm T4
  29.8°
  Cảm giác như 31.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   4.14 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 pm T4
  29.3°
  Cảm giác như 31.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   3.7 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 pm T4
  29.3°
  Cảm giác như 31.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   3.25 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm T4
  28.5°
  Cảm giác như 30.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   2.84 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 pm T4
  28.7°
  Cảm giác như 30.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   2.34 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T5
  27.9°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.85 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T5
  26.7°
  Cảm giác như 26.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T5
  27°
  Cảm giác như 27.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   0.78 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T5
  26.8°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   0.97 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T5
  25.3°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.16 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T5
  26°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.44 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T5
  25.2°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.3 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T5
  28.5°
  Cảm giác như 31.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   1.15 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T5
  30°
  Cảm giác như 34.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   1.61 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T5
  33.5°
  Cảm giác như 36.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   1.74 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T5
  36.3°
  Cảm giác như 39.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   1.34 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 am T5
  40°
  Cảm giác như 43°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   1.03 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 pm T5
  40.3°
  Cảm giác như 43.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   1.15 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 pm T5
  39.5°
  Cảm giác như 42.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   1.81 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 pm T5
  37.3°
  Cảm giác như 40.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   3.46 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 pm T5
  37°
  Cảm giác như 39.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   4.53 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 pm T5
  36.3°
  Cảm giác như 38.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   4.68 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 pm T5
  34.6°
  Cảm giác như 37.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   4.83 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 pm T5
  31.7°
  Cảm giác như 34.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   4.58 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 pm T5
  29.1°
  Cảm giác như 32.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   4.03 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm T5
  29.7°
  Cảm giác như 31.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   3.46 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm T5
  28.1°
  Cảm giác như 31.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   2.85 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T5
  28.2°
  Cảm giác như 30.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.47 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T5
  28°
  Cảm giác như 30°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.32 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T6
  27°
  Cảm giác như 29.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.95 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T6
  26.8°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.54 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T6
  26.6°
  Cảm giác như 26.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.38 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T6
  26.9°
  Cảm giác như 27.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.56 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T6
  26.4°
  Cảm giác như 27.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.43 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T6
  26.6°
  Cảm giác như 26.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.51 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T6
  26.5°
  Cảm giác như 26.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.41 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T6
  28.3°
  Cảm giác như 31.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.09 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T6
  31°
  Cảm giác như 34°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   2.7 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T6
  33.8°
  Cảm giác như 37.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   2.84 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T6
  35°
  Cảm giác như 39.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   2.98 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 am T6
  37.5°
  Cảm giác như 40.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   3.12 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 pm T6
  39.8°
  Cảm giác như 41.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   3.48 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 pm T6
  39°
  Cảm giác như 41°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   4.18 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 2:00 pm T6
  39.7°
  Cảm giác như 41.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   5.28 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 3:00 pm T6
  38.9°
  Cảm giác như 40°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   6 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 pm T6
  36.5°
  Cảm giác như 38.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   5.79 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 pm T6
  34.2°
  Cảm giác như 37.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   5.41 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Chợ Gạo - Tiền Giang trong 12h tới