Dự báo thời tiết Huyện Cai Lậy - Tiền Giang theo giờ

 • 11:00 am T7
  38°
  Cảm giác như 39.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   3.6 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 pm T7
  37.5°
  Cảm giác như 39°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   4.21 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 1:00 pm T7
  37.5°
  Cảm giác như 39.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   4.78 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 2:00 pm T7
  37.1°
  Cảm giác như 39.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   5.24 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 3:00 pm T7
  37.7°
  Cảm giác như 38.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   5.44 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 4:00 pm T7
  36.8°
  Cảm giác như 37.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   5.37 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 5:00 pm T7
  34.7°
  Cảm giác như 35.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   5.13 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 6:00 pm T7
  31°
  Cảm giác như 32.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   4.71 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 pm T7
  29.6°
  Cảm giác như 31.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   4.41 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 pm T7
  28.3°
  Cảm giác như 30.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   3.68 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm T7
  27.3°
  Cảm giác như 29.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   2.7 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T7
  27.9°
  Cảm giác như 27.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.08 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T7
  26.8°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.89 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am CN
  26.3°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.91 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am CN
  26.2°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.73 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am CN
  25.3°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.27 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am CN
  25.1°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.19 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am CN
  26°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.36 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am CN
  25.1°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.4 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am CN
  26°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.2 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am CN
  28.8°
  Cảm giác như 31.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   1.46 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am CN
  31.4°
  Cảm giác như 35°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   2.34 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am CN
  33°
  Cảm giác như 37°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   2.47 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am CN
  36.1°
  Cảm giác như 38.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   2.49 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 am CN
  38.2°
  Cảm giác như 40.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   2.49 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 pm CN
  40°
  Cảm giác như 41.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   2.74 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 1:00 pm CN
  40.8°
  Cảm giác như 42.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   3.12 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 2:00 pm CN
  39.2°
  Cảm giác như 41.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   3.96 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 3:00 pm CN
  37.9°
  Cảm giác như 39.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   4.79 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 pm CN
  36.3°
  Cảm giác như 38.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   4.96 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 pm CN
  34.1°
  Cảm giác như 36.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   4.79 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 pm CN
  32.9°
  Cảm giác như 35°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   4.4 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 pm CN
  30.2°
  Cảm giác như 32.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   3.91 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm CN
  29.3°
  Cảm giác như 31.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   3.78 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm CN
  29°
  Cảm giác như 31.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   3.62 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm CN
  28.2°
  Cảm giác như 30.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   2.98 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm CN
  27.6°
  Cảm giác như 30.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.2 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T2
  27.9°
  Cảm giác như 27.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T2
  26.8°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.9 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T2
  26.5°
  Cảm giác như 27.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.39 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T2
  26.8°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.46 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T2
  25.5°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.76 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T2
  25.9°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.71 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T2
  25°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.58 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T2
  28.9°
  Cảm giác như 31.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.2 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T2
  31.4°
  Cảm giác như 34.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   2.57 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T2
  33.7°
  Cảm giác như 36°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   2.62 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 am T2
  35.6°
  Cảm giác như 37°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   2.49 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Cai Lậy - Tiền Giang trong 12h tới