Dự báo thời tiết Thành Phố Thanh Hóa - Thanh Hóa theo giờ

 • 6:00 pm T4
  26.2°
  Cảm giác như 26.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   3.89 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T4
  25.3°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.01 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T4
  25.4°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   3.2 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T4
  25.4°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.72 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T4
  25°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.45 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T4
  25.4°
  Cảm giác như 26.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.17 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T5
  25.2°
  Cảm giác như 27°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.55 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T5
  25.1°
  Cảm giác như 26.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.04 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T5
  24.1°
  Cảm giác như 25.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.39 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T5
  24°
  Cảm giác như 25.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.19 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T5
  24°
  Cảm giác như 25.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.45 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T5
  24.8°
  Cảm giác như 25.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.16 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T5
  24.6°
  Cảm giác như 25.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.68 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T5
  26.5°
  Cảm giác như 27.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.02 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T5
  27.6°
  Cảm giác như 31.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   2.14 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T5
  28.9°
  Cảm giác như 33.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.38 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T5
  29.7°
  Cảm giác như 34.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   3.48 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T5
  30.9°
  Cảm giác như 35.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   4.59 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T5
  30.9°
  Cảm giác như 35.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   5.41 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T5
  30.7°
  Cảm giác như 35.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   4.72 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T5
  31.8°
  Cảm giác như 36.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   4.26 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T5
  30.8°
  Cảm giác như 36.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   4.66 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T5
  29°
  Cảm giác như 33.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   3.54 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T5
  27.4°
  Cảm giác như 30.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   4.62 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T5
  26.3°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   3.21 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T5
  26.5°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.43 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 pm T5
  26.2°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   3.55 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 pm T5
  26.2°
  Cảm giác như 27.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.32 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 pm T5
  26.1°
  Cảm giác như 27.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.84 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 pm T5
  25.5°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.62 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 am T6
  25.2°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   2.16 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T6
  25.6°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   1.78 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T6
  25.7°
  Cảm giác như 26.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.18 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T6
  24.5°
  Cảm giác như 25.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.61 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T6
  24.5°
  Cảm giác như 25.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.67 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T6
  24.5°
  Cảm giác như 25.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.31 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T6
  24.7°
  Cảm giác như 25.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.64 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T6
  26.6°
  Cảm giác như 27.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.11 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T6
  28.8°
  Cảm giác như 32.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.95 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T6
  30.8°
  Cảm giác như 35°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   2.52 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T6
  32.8°
  Cảm giác như 37.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   2.78 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T6
  34.2°
  Cảm giác như 39.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   3.47 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T6
  36°
  Cảm giác như 41°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   3.99 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T6
  36.6°
  Cảm giác như 41.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   4.32 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 pm T6
  35°
  Cảm giác như 40.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   5.65 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm T6
  32.3°
  Cảm giác như 37.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   7.11 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T6
  31.3°
  Cảm giác như 35.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   6.23 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T6
  30.9°
  Cảm giác như 34°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   2.37 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Thành Phố Thanh Hóa - Thanh Hóa trong 12h tới