Dự báo thời tiết Sầm Sơn - Thanh Hóa 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
4.65 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/19°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
4.97 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
3.95 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.22 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
4.74 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/16°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
5.79 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/17°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
5.19 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/14°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
6.45 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/14°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
4.99 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/14°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
5.39 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/15°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
4.5 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/18°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.71 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.9 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.48 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.2 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

77%