Dự báo thời tiết Huyện Triệu Sơn - Thanh Hóa 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
5.48 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/17°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
5.76 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/15°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
5.76 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/18°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.09 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
4.94 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
4.63 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

53%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.44 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

59%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
4.63 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.87 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.96 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.5 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.01 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.93 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.91 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.37 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%