Dự báo thời tiết Huyện Thường Xuân - Thanh Hóa theo giờ

 • 9:00 pm T5
  26.5°
  Cảm giác như 27.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   4.16 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T5
  26.9°
  Cảm giác như 27.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   3.44 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T5
  25.2°
  Cảm giác như 27°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   3.42 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T6
  25.2°
  Cảm giác như 26.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   3.29 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T6
  25.9°
  Cảm giác như 26.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   2.83 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T6
  25.5°
  Cảm giác như 26.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.6 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T6
  24.9°
  Cảm giác như 25.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   2.66 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T6
  24.2°
  Cảm giác như 25.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   2.63 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T6
  24.6°
  Cảm giác như 25.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   2.31 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T6
  25°
  Cảm giác như 25.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   2.74 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T6
  26.5°
  Cảm giác như 26.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   2.62 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T6
  28.7°
  Cảm giác như 32.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   3.23 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T6
  31.3°
  Cảm giác như 36.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   4.07 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T6
  34°
  Cảm giác như 38.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   4.62 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T6
  36.9°
  Cảm giác như 40.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   4.81 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 pm T6
  38°
  Cảm giác như 41.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   5 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 pm T6
  38°
  Cảm giác như 42.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   5.28 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 pm T6
  36.3°
  Cảm giác như 41.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   5.7 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 pm T6
  33.2°
  Cảm giác như 39°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   6.13 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm T6
  32.4°
  Cảm giác như 36.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   4.35 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm T6
  30.7°
  Cảm giác như 34.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   3.35 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T6
  28.5°
  Cảm giác như 32.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   4.81 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T6
  28.2°
  Cảm giác như 31.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   3.91 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T6
  27.9°
  Cảm giác như 30.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.96 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T6
  27.4°
  Cảm giác như 30°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.65 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T6
  27.7°
  Cảm giác như 30.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.15 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T6
  26.5°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   2.98 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T7
  26.8°
  Cảm giác như 28°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   0.65 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T7
  26.9°
  Cảm giác như 26.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.22 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T7
  25.4°
  Cảm giác như 26.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   0.72 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T7
  26°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.07 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T7
  25.9°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.25 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T7
  25°
  Cảm giác như 27°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.22 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T7
  25.1°
  Cảm giác như 26.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.87 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T7
  28°
  Cảm giác như 29°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   0.69 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T7
  29.1°
  Cảm giác như 33°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   0.28 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T7
  32.6°
  Cảm giác như 37.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   1.29 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T7
  34.5°
  Cảm giác như 39.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   1.31 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T7
  35.4°
  Cảm giác như 41.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   2.43 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T7
  35.2°
  Cảm giác như 40.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   4.22 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T7
  34.6°
  Cảm giác như 40.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   5.53 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T7
  32.7°
  Cảm giác như 37.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   6.14 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T7
  32.8°
  Cảm giác như 37°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   4.64 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T7
  29.3°
  Cảm giác như 34°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   3.99 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T7
  29.3°
  Cảm giác như 34.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   3.25 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T7
  28.8°
  Cảm giác như 31.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   3.7 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T7
  27.8°
  Cảm giác như 30°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   2.14 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T7
  26.6°
  Cảm giác như 26.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   2.13 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Thường Xuân - Thanh Hóa trong 12h tới