Dự báo thời tiết Huyện Thạch Thành - Thanh Hóa theo giờ

 • 9:00 pm T3
  26.6°
  Cảm giác như 27.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.14 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 pm T3
  26.4°
  Cảm giác như 27.5°
  mưa cường độ nặng
  mưa cường độ nặng
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   2.36 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 pm T3
  26.6°
  Cảm giác như 26.5°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   2.17 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 am T4
  26.6°
  Cảm giác như 26.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.84 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 1:00 am T4
  26.5°
  Cảm giác như 27.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.62 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 2:00 am T4
  26.2°
  Cảm giác như 27.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.81 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 3:00 am T4
  26.3°
  Cảm giác như 27.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.33 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 4:00 am T4
  26.7°
  Cảm giác như 27.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   2.41 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 5:00 am T4
  26°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.32 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T4
  26.9°
  Cảm giác như 27.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   2.21 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T4
  27.2°
  Cảm giác như 30.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   2.91 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T4
  28.5°
  Cảm giác như 32°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   3.09 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T4
  29.9°
  Cảm giác như 34.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   3.45 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T4
  31°
  Cảm giác như 35°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   3.93 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T4
  30°
  Cảm giác như 36°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   3.72 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T4
  31.8°
  Cảm giác như 36.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   3.75 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T4
  31.9°
  Cảm giác như 37.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   4.12 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T4
  31.3°
  Cảm giác như 37.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   4.38 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T4
  31°
  Cảm giác như 36.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   5.52 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T4
  28.4°
  Cảm giác như 31.9°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   3.22 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T4
  26.5°
  Cảm giác như 27°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   3.09 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 6:00 pm T4
  26.1°
  Cảm giác như 27.5°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.98 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 pm T4
  26.7°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.38 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 pm T4
  26°
  Cảm giác như 27.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.23 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 pm T4
  26.1°
  Cảm giác như 27.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   2 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 pm T4
  26.3°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.21 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 pm T4
  26.5°
  Cảm giác như 27.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.38 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 am T5
  26.6°
  Cảm giác như 27.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.92 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 1:00 am T5
  26.9°
  Cảm giác như 28°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.08 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 2:00 am T5
  25.9°
  Cảm giác như 26.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.6 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 3:00 am T5
  25°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.76 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T5
  25.9°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.91 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T5
  25.5°
  Cảm giác như 26.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.5 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T5
  25.8°
  Cảm giác như 27.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.61 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 am T5
  26.9°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.56 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 am T5
  27.4°
  Cảm giác như 31.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.02 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 am T5
  29.4°
  Cảm giác như 34.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.99 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 am T5
  30.9°
  Cảm giác như 36.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.85 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 am T5
  32.9°
  Cảm giác như 39°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   2.98 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T5
  33.6°
  Cảm giác như 40.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   3.47 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T5
  34.1°
  Cảm giác như 41.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   3.89 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T5
  33.6°
  Cảm giác như 40.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   5.07 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T5
  30.4°
  Cảm giác như 36.4°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   3.47 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 4:00 pm T5
  27°
  Cảm giác như 27°
  mưa cường độ nặng
  mưa cường độ nặng
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   3.81 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 5:00 pm T5
  28.8°
  Cảm giác như 32.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.47 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T5
  27.5°
  Cảm giác như 31.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.97 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 pm T5
  27.1°
  Cảm giác như 30.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.27 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 pm T5
  26.9°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   3.5 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Thạch Thành - Thanh Hóa trong 12h tới