Dự báo thời tiết Huyện Quan Sơn - Thanh Hóa theo giờ

 • 9:00 am T7
  34°
  Cảm giác như 37°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   3.2 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T7
  33.4°
  Cảm giác như 39°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   3.28 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T7
  34°
  Cảm giác như 38.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   3.89 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T7
  34.8°
  Cảm giác như 39°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   4.23 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T7
  36°
  Cảm giác như 39.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   5.68 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T7
  34.2°
  Cảm giác như 39.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   6.09 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T7
  29.8°
  Cảm giác như 33.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   4.12 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T7
  28.5°
  Cảm giác như 31.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   4.16 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T7
  29.6°
  Cảm giác như 33.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   4.67 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T7
  28°
  Cảm giác như 31.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   4.45 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T7
  27.5°
  Cảm giác như 30.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   4.38 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T7
  26.5°
  Cảm giác như 26.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   3.67 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T7
  26.2°
  Cảm giác như 26.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   3.97 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T7
  26°
  Cảm giác như 28°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   3.54 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T7
  26.6°
  Cảm giác như 27.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   3.85 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am CN
  25.9°
  Cảm giác như 26.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   3.57 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am CN
  25.6°
  Cảm giác như 26.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.96 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am CN
  25.9°
  Cảm giác như 26.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.18 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am CN
  25.2°
  Cảm giác như 26.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.67 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am CN
  25°
  Cảm giác như 25.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.72 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am CN
  24°
  Cảm giác như 25.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.56 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am CN
  25.4°
  Cảm giác như 26.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.63 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am CN
  26.8°
  Cảm giác như 26.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.21 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am CN
  29°
  Cảm giác như 31.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.94 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am CN
  28.1°
  Cảm giác như 31.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   2.11 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am CN
  30.7°
  Cảm giác như 35.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   2.93 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am CN
  33.6°
  Cảm giác như 39°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   2.32 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm CN
  33°
  Cảm giác như 37.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   2.96 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm CN
  34.7°
  Cảm giác như 40°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   3.27 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm CN
  35.9°
  Cảm giác như 40.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   4.76 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm CN
  33.8°
  Cảm giác như 39.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   5.52 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm CN
  31°
  Cảm giác như 36°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   6.01 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm CN
  29.1°
  Cảm giác như 34.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   5.32 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm CN
  27.6°
  Cảm giác như 31.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   4.7 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm CN
  26.9°
  Cảm giác như 27.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.55 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm CN
  27°
  Cảm giác như 27.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.62 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 pm CN
  26.9°
  Cảm giác như 27°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   2.98 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 pm CN
  26.5°
  Cảm giác như 27.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.78 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 pm CN
  26.4°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   3.63 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T2
  26.7°
  Cảm giác như 27.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   3.55 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T2
  26.1°
  Cảm giác như 27.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   3.19 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T2
  26.6°
  Cảm giác như 28°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   3.35 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T2
  26.6°
  Cảm giác như 27.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   2.83 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T2
  26.8°
  Cảm giác như 27.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   2.79 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T2
  27°
  Cảm giác như 27.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   2.54 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T2
  26°
  Cảm giác như 26.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.78 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T2
  26.5°
  Cảm giác như 27.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.88 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T2
  27.9°
  Cảm giác như 27.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   2.44 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Quan Sơn - Thanh Hóa trong 12h tới