Dự báo thời tiết Huyện Như Xuân - Thanh Hóa theo giờ

 • 7:00 am T2
  26.5°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   2.98 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 am T2
  26.8°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.95 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T2
  27.9°
  Cảm giác như 30.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   3.03 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T2
  28.4°
  Cảm giác như 33.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   2.84 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T2
  30.6°
  Cảm giác như 35.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.54 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T2
  32.4°
  Cảm giác như 38°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   2.79 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T2
  33.1°
  Cảm giác như 40°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   3.48 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T2
  33.5°
  Cảm giác như 39.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   5.08 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T2
  32.4°
  Cảm giác như 38.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   5.62 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T2
  30.9°
  Cảm giác như 35°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   5.35 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T2
  28.5°
  Cảm giác như 33.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   4.28 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T2
  27.8°
  Cảm giác như 30.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   3.2 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T2
  26.9°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.62 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T2
  26.8°
  Cảm giác như 27.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.67 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T2
  26.2°
  Cảm giác như 27.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.68 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T2
  25.1°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.92 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T2
  25.7°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.66 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T3
  25.7°
  Cảm giác như 26.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.37 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T3
  25.2°
  Cảm giác như 26.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   1.56 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T3
  25.6°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   1.5 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T3
  26°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.77 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T3
  25.7°
  Cảm giác như 26.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.4 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T3
  25.9°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.37 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T3
  26.4°
  Cảm giác như 27.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.28 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T3
  26.2°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.44 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T3
  27°
  Cảm giác như 30.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   2.1 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T3
  28°
  Cảm giác như 31.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   2.06 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T3
  28°
  Cảm giác như 32.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.16 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T3
  29.8°
  Cảm giác như 33°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.64 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T3
  30.4°
  Cảm giác như 36°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   2.95 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T3
  30.8°
  Cảm giác như 35.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   3.36 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T3
  31.7°
  Cảm giác như 37.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   4.37 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T3
  30.2°
  Cảm giác như 35.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   5.74 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T3
  28.9°
  Cảm giác như 32.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   4.96 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T3
  28.1°
  Cảm giác như 32.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   4.14 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T3
  27.7°
  Cảm giác như 30.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   3.45 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T3
  26.5°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   2.78 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T3
  26.5°
  Cảm giác như 27.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   2.4 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T3
  26.2°
  Cảm giác như 27.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.84 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T3
  26.8°
  Cảm giác như 26.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.64 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T3
  25.5°
  Cảm giác như 26.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.15 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T4
  25.4°
  Cảm giác như 26.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.5 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T4
  26°
  Cảm giác như 26.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.28 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T4
  25.2°
  Cảm giác như 26.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   0.6 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T4
  25.2°
  Cảm giác như 26.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.53 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T4
  25.6°
  Cảm giác như 26.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.11 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T4
  25.9°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.63 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T4
  27°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.24 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Như Xuân - Thanh Hóa trong 12h tới