Dự báo thời tiết Huyện Hoằng Hóa - Thanh Hóa 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/17°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
4.76 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/18°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
4.59 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/17°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
5.09 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/19°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.3 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.55 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/16°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
5.52 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/15°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
5.61 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/17°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.87 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/21°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.53 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.48 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
5.16 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

61%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.49 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/24°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.89 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
4.37 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/22°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
5.52 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%