Dự báo thời tiết Huyện Đông Sơn - Thanh Hóa 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
5.22 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/16°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
5.64 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/15°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
5.72 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/18°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.05 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
4.96 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
4.37 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

52%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.43 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
4.08 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
4.25 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/20°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
5.19 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
4.51 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.72 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.14 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.18 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.55 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

79%