Dự báo thời tiết Huyện Cẩm Thủy - Thanh Hóa 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/18°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
4.51 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/17°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
5.07 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.16 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.98 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/15°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
6.11 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/15°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
5.29 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/18°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.04 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.53 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
4.01 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
4.49 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

60%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
4.71 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

62%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
4.48 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.9 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
4.91 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/20°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
4.14 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

94%