Dự báo thời tiết Thành Phố Thái Nguyên - Thái Nguyên theo giờ

 • 8:00 pm T4
  27.1°
  Cảm giác như 30°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   3.13 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 pm T4
  28°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.79 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 pm T4
  26°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   3 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T4
  26.7°
  Cảm giác như 27.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.92 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T5
  25.5°
  Cảm giác như 26.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   2.06 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T5
  25.2°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.99 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T5
  25°
  Cảm giác như 26.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.7 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T5
  25.4°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.23 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T5
  25.7°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.93 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T5
  25.6°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.29 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T5
  25.1°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.99 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T5
  25.5°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.1 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T5
  27°
  Cảm giác như 30.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   2.47 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T5
  28.9°
  Cảm giác như 31.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   3.1 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T5
  28.9°
  Cảm giác như 31.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   2.97 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T5
  28.8°
  Cảm giác như 32.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   2.48 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T5
  29.5°
  Cảm giác như 34.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   3 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T5
  30.5°
  Cảm giác như 36°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   3.4 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T5
  30.2°
  Cảm giác như 35.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   4.28 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T5
  29.5°
  Cảm giác như 34°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   4.43 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T5
  28.6°
  Cảm giác như 33.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   4.77 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T5
  27°
  Cảm giác như 26.6°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   3.94 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T5
  26.7°
  Cảm giác như 27.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   2.62 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T5
  25.3°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.03 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T5
  25.6°
  Cảm giác như 26.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.65 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T5
  25.8°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   2.9 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T5
  25.7°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.92 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T5
  26°
  Cảm giác như 25.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.73 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T6
  25.8°
  Cảm giác như 25.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   2.09 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T6
  24.6°
  Cảm giác như 25°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   3.01 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T6
  25.9°
  Cảm giác như 25.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.07 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T6
  24.5°
  Cảm giác như 25°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.7 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T6
  24.2°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.43 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T6
  25.5°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.55 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T6
  26°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.16 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T6
  25.4°
  Cảm giác như 26.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.69 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T6
  26.9°
  Cảm giác như 27.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   3.18 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T6
  27.4°
  Cảm giác như 29.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   3.54 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T6
  28.5°
  Cảm giác như 31.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   3.46 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T6
  29.8°
  Cảm giác như 33.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   3.35 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T6
  31.7°
  Cảm giác như 36.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   2.53 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T6
  32.1°
  Cảm giác như 38.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   2.36 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T6
  34.7°
  Cảm giác như 40.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   3.22 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T6
  35.7°
  Cảm giác như 41.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   2.17 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T6
  33.5°
  Cảm giác như 41°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   3.99 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T6
  30.2°
  Cảm giác như 35.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   6.19 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T6
  27.3°
  Cảm giác như 29.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   3.2 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 pm T6
  26.1°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   0.83 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Thành Phố Thái Nguyên - Thái Nguyên trong 12h tới