Dự báo thời tiết Thành Phố Thái Nguyên - Thái Nguyên 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/14°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
2.62 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/13°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
2.52 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/16°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
1.48 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/20°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.25 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/12°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.72 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

12°/11°

Nhiệt độ
Sáng/tối

11°/11°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.64 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

11°/13°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
1.5 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/19°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
1.7 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.55 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.5 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

60%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.3 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.62 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.05 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/18°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.56 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/16°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.87 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%