Dự báo thời tiết Huyện Võ Nhai - Thái Nguyên theo giờ

 • 7:00 am T2
  24.4°
  Cảm giác như 25.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.65 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T2
  25°
  Cảm giác như 26°
  mưa cường độ nặng
  mưa cường độ nặng
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.66 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T2
  25°
  Cảm giác như 25.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   0.85 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T2
  25.5°
  Cảm giác như 25.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.11 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T2
  25.5°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.55 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T2
  27.8°
  Cảm giác như 29.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   2.08 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T2
  28.9°
  Cảm giác như 31.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   2.37 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T2
  28.1°
  Cảm giác như 32°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.84 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T2
  29.9°
  Cảm giác như 34.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.06 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T2
  31.4°
  Cảm giác như 36.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   2.25 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T2
  31°
  Cảm giác như 36.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   2.47 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T2
  29.6°
  Cảm giác như 33.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.94 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T2
  27.3°
  Cảm giác như 30.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   2.5 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T2
  27°
  Cảm giác như 27°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   2.75 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T2
  26.9°
  Cảm giác như 27.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   2.68 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T2
  25.4°
  Cảm giác như 26.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.18 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T2
  25.6°
  Cảm giác như 26.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.98 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T3
  25.3°
  Cảm giác như 26.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.58 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T3
  25.1°
  Cảm giác như 26.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.78 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T3
  25.9°
  Cảm giác như 26.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.51 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T3
  25.1°
  Cảm giác như 27°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.6 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T3
  26°
  Cảm giác như 26.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.47 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T3
  25.1°
  Cảm giác như 26°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.43 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T3
  25.4°
  Cảm giác như 27°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.28 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T3
  25.5°
  Cảm giác như 26.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.33 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T3
  26.5°
  Cảm giác như 26°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.26 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T3
  27.8°
  Cảm giác như 30.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.51 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T3
  27.8°
  Cảm giác như 30.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.81 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T3
  27.2°
  Cảm giác như 31°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.68 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T3
  28.4°
  Cảm giác như 31.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.69 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T3
  28.5°
  Cảm giác như 33°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.85 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T3
  29.1°
  Cảm giác như 33°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.76 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T3
  28.7°
  Cảm giác như 33.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.86 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T3
  28.2°
  Cảm giác như 32°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.12 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T3
  27.5°
  Cảm giác như 31.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.86 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T3
  27.3°
  Cảm giác như 30.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.76 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T3
  26.8°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.62 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T3
  26.5°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   2.26 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T3
  25.4°
  Cảm giác như 27°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   2.13 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T3
  24.7°
  Cảm giác như 26°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.32 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T3
  24.7°
  Cảm giác như 26°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.6 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T4
  25°
  Cảm giác như 24.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.29 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T4
  24.7°
  Cảm giác như 24.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.4 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 am T4
  23.4°
  Cảm giác như 24°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.07 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 am T4
  24°
  Cảm giác như 25°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.26 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 am T4
  23.1°
  Cảm giác như 23°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.4 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 am T4
  24°
  Cảm giác như 23°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.1 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 am T4
  23.5°
  Cảm giác như 24.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.48 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Võ Nhai - Thái Nguyên trong 12h tới