Dự báo thời tiết Huyện Võ Nhai - Thái Nguyên 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/14°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
2.47 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/13°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
2.56 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/17°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
1.71 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/20°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.61 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/11°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/11°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
4.11 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

11°/11°

Nhiệt độ
Sáng/tối

10°/11°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.35 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

11°/15°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
1.41 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/21°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.63 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.14 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.26 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

51%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
4.08 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/19°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.79 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.07 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.03 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/15°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.84 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%