Dự báo thời tiết Huyện Phú Lương - Thái Nguyên 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/15°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.26 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/11°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/12°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.1 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/11°

Nhiệt độ
Sáng/tối

9°/12°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.1 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

11°/13°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
1.34 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/21°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.63 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/24°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.89 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

54%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.28 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.97 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/19°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.42 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/17°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.9 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/17°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.65 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/18°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.21 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/18°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
1.78 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
1.37 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
1.64 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

81%