Dự báo thời tiết Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên theo giờ

 • 7:00 pm T4
  28.4°
  Cảm giác như 33.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   4.26 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 pm T4
  27.9°
  Cảm giác như 32.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   2.1 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 pm T4
  27.5°
  Cảm giác như 30.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.39 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 pm T4
  26.4°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   3.9 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 pm T4
  26.6°
  Cảm giác như 27.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.33 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T5
  25.8°
  Cảm giác như 26.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   2.04 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T5
  26°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   2.37 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T5
  25.3°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   2.26 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T5
  24.2°
  Cảm giác như 25.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.02 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T5
  24.2°
  Cảm giác như 25.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.04 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T5
  24.2°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.41 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T5
  26°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.58 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T5
  25.8°
  Cảm giác như 26.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.13 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T5
  25.2°
  Cảm giác như 26.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.69 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T5
  26.9°
  Cảm giác như 27.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.96 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T5
  27.3°
  Cảm giác như 30.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   2.3 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T5
  28.2°
  Cảm giác như 32°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   2.76 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T5
  29.1°
  Cảm giác như 34.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   3.75 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T5
  30.5°
  Cảm giác như 36.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   4.49 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T5
  30.3°
  Cảm giác như 36.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   4.64 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T5
  30.2°
  Cảm giác như 35.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   4.5 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T5
  28.3°
  Cảm giác như 32.5°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   4.2 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T5
  27.7°
  Cảm giác như 30.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   4.11 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T5
  26.4°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.35 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T5
  25.4°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.06 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T5
  25°
  Cảm giác như 26.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.02 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T5
  25.7°
  Cảm giác như 26.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.79 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T5
  25.2°
  Cảm giác như 26.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   2.08 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T5
  25.2°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   2.8 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T6
  25.1°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   2.49 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T6
  25.3°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   2.29 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T6
  25.1°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.8 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T6
  25.8°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   2.06 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T6
  25.7°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.62 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T6
  25.6°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.99 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T6
  25.4°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   2.01 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T6
  25.1°
  Cảm giác như 26.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.39 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T6
  26.3°
  Cảm giác như 27.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.93 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T6
  26.5°
  Cảm giác như 26.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   3.46 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T6
  27.6°
  Cảm giác như 30.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   3.54 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T6
  28.1°
  Cảm giác như 33.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   3.23 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T6
  30.1°
  Cảm giác như 36°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.63 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T6
  32.6°
  Cảm giác như 38.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   1.91 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T6
  35.5°
  Cảm giác như 41.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   2.52 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T6
  36.4°
  Cảm giác như 42°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   2.85 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T6
  35.6°
  Cảm giác như 41°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   3.5 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T6
  32.5°
  Cảm giác như 39.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   4.72 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T6
  27.8°
  Cảm giác như 30.5°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   3.21 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên trong 12h tới