Dự báo thời tiết Huyện Định Hóa - Thái Nguyên theo giờ

 • 6:00 am T2
  24.5°
  Cảm giác như 25.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.62 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T2
  24°
  Cảm giác như 25.1°
  mưa rất nặng
  mưa rất nặng
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.42 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T2
  24.7°
  Cảm giác như 25.2°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.46 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T2
  24.9°
  Cảm giác như 25.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.65 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T2
  25.7°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.11 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T2
  26.8°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.55 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T2
  28.3°
  Cảm giác như 31.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.84 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T2
  29.1°
  Cảm giác như 34°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.1 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T2
  31.3°
  Cảm giác như 36.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   2.49 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T2
  33°
  Cảm giác như 37.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   2.61 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T2
  32.5°
  Cảm giác như 37.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   2.56 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T2
  31.3°
  Cảm giác như 36.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   2.61 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T2
  29.6°
  Cảm giác như 33.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.49 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T2
  27.1°
  Cảm giác như 31.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   2.62 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T2
  26.5°
  Cảm giác như 27°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   2.43 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T2
  26.7°
  Cảm giác như 26.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   2.59 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T2
  25°
  Cảm giác như 26.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   2.56 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T2
  25.5°
  Cảm giác như 26°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   2.18 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T3
  25.5°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.97 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T3
  25.5°
  Cảm giác như 26.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.95 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T3
  25.1°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.12 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T3
  25.9°
  Cảm giác như 26.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.73 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T3
  26°
  Cảm giác như 26.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.88 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T3
  26°
  Cảm giác như 26.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.68 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T3
  25.2°
  Cảm giác như 26.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.77 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T3
  26.4°
  Cảm giác như 27.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.61 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T3
  26.2°
  Cảm giác như 26.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.67 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T3
  27.2°
  Cảm giác như 27.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.57 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T3
  27.2°
  Cảm giác như 30.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.6 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T3
  27.3°
  Cảm giác như 30.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.37 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T3
  28.8°
  Cảm giác như 31.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.14 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T3
  28.3°
  Cảm giác như 33°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.28 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T3
  28.2°
  Cảm giác như 32.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.47 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T3
  28.4°
  Cảm giác như 31°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   2.14 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T3
  28.2°
  Cảm giác như 31.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.94 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T3
  28°
  Cảm giác như 30.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.38 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T3
  26.2°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   0.71 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T3
  26.4°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.81 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T3
  27°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   2.21 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T3
  25.2°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.89 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T3
  25.3°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.5 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 pm T3
  25°
  Cảm giác như 25.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.69 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 am T4
  24.8°
  Cảm giác như 24.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.63 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 am T4
  24.3°
  Cảm giác như 24.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.16 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 am T4
  23°
  Cảm giác như 25°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.53 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 am T4
  23.3°
  Cảm giác như 24.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.08 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 am T4
  23.9°
  Cảm giác như 24.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.34 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 am T4
  23.9°
  Cảm giác như 23.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.51 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Định Hóa - Thái Nguyên trong 12h tới