Dự báo thời tiết Thành Phố Thái Bình - Thái Bình theo giờ

 • 8:00 pm T3
  26.8°
  Cảm giác như 27.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.8 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T3
  26.3°
  Cảm giác như 27.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   3.18 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T3
  26.5°
  Cảm giác như 27°
  mưa cường độ nặng
  mưa cường độ nặng
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   3.22 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T3
  27°
  Cảm giác như 28°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   3.26 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T4
  26.2°
  Cảm giác như 27.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.22 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T4
  25.9°
  Cảm giác như 27°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.12 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T4
  26°
  Cảm giác như 26.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.63 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T4
  25.3°
  Cảm giác như 27°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   2.22 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T4
  25.3°
  Cảm giác như 26.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.66 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T4
  25.1°
  Cảm giác như 26°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.6 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T4
  25.5°
  Cảm giác như 26.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.15 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T4
  26.1°
  Cảm giác như 27.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   2.67 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T4
  27.7°
  Cảm giác như 31.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   3.38 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T4
  30°
  Cảm giác như 33.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   4.08 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T4
  30°
  Cảm giác như 34.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   4.53 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T4
  30.5°
  Cảm giác như 35.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   4.86 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T4
  30.6°
  Cảm giác như 35.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   4.94 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T4
  30.7°
  Cảm giác như 35.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   5.27 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T4
  30.8°
  Cảm giác như 35.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   4.85 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T4
  29.7°
  Cảm giác như 33.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   3.62 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T4
  28.3°
  Cảm giác như 32.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   2.76 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T4
  26.7°
  Cảm giác như 26.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   5.34 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T4
  26.6°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   2.56 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T4
  26.6°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.18 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T4
  26.3°
  Cảm giác như 28°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   3.89 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T4
  26.4°
  Cảm giác như 27.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   5.86 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T4
  26.3°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   4.17 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 pm T4
  26.7°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.58 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 am T5
  26.6°
  Cảm giác như 27.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   2.33 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 1:00 am T5
  26.9°
  Cảm giác như 27.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   2.1 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 2:00 am T5
  26.8°
  Cảm giác như 28°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   2.45 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 3:00 am T5
  25.1°
  Cảm giác như 26.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.72 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 4:00 am T5
  25.6°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.72 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 5:00 am T5
  25.2°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.82 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 6:00 am T5
  26.6°
  Cảm giác như 28°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   2.32 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 am T5
  27°
  Cảm giác như 30.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   3.58 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 am T5
  27.9°
  Cảm giác như 30.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   4.11 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 am T5
  28.7°
  Cảm giác như 33°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   4.68 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 am T5
  30.1°
  Cảm giác như 35.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   5.85 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 am T5
  31°
  Cảm giác như 36.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   6.1 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 pm T5
  31.4°
  Cảm giác như 37.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   6.25 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 1:00 pm T5
  30.8°
  Cảm giác như 36.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   6 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 2:00 pm T5
  30.4°
  Cảm giác như 35.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   5.35 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T5
  30.7°
  Cảm giác như 35.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   4.67 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 4:00 pm T5
  29.3°
  Cảm giác như 34.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   7.73 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 5:00 pm T5
  27.2°
  Cảm giác như 31°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   5.13 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 6:00 pm T5
  27.3°
  Cảm giác như 30.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.3 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 pm T5
  26.6°
  Cảm giác như 26.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.01 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Thành Phố Thái Bình - Thái Bình trong 12h tới