Dự báo thời tiết Thành Phố Thái Bình - Thái Bình 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/16°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
5.86 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/15°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
5.92 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/19°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
3.89 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
5.82 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/14°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
7.84 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/14°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
6.32 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/17°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.92 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.52 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
4.97 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
5.45 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
5.91 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
5.86 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.8 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
5.55 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/18°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
5.33 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%