Dự báo thời tiết Huyện Vũ Thư - Thái Bình theo giờ

 • 9:00 pm T5
  26.5°
  Cảm giác như 27.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   8.67 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T5
  26.4°
  Cảm giác như 27.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   7.68 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T5
  26.9°
  Cảm giác như 27.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   6.66 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T6
  26°
  Cảm giác như 27.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   6.82 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T6
  25.8°
  Cảm giác như 26.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   5.8 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T6
  25.4°
  Cảm giác như 26.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   5.19 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T6
  25.1°
  Cảm giác như 26°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   4.31 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T6
  25.1°
  Cảm giác như 27°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   4.02 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T6
  25.2°
  Cảm giác như 26.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   4.66 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T6
  26°
  Cảm giác như 26.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   5.33 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T6
  27°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   6.15 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T6
  26.4°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   6.19 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T6
  29°
  Cảm giác như 32.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   6.92 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T6
  29.2°
  Cảm giác như 34.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   7.3 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T6
  30.6°
  Cảm giác như 35.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   7.21 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T6
  31.6°
  Cảm giác như 36.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   6.92 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T6
  31.9°
  Cảm giác như 36°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   5.96 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T6
  32°
  Cảm giác như 36°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   5.78 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T6
  31.4°
  Cảm giác như 36.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   6.24 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T6
  30.6°
  Cảm giác như 34.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   5.87 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T6
  29°
  Cảm giác như 33°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   4.51 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T6
  27.3°
  Cảm giác như 30.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   4.07 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T6
  26.9°
  Cảm giác như 27.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   4.91 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T6
  27°
  Cảm giác như 28°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   3.06 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T6
  26.4°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.27 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T6
  26.5°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   2.8 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T6
  26.4°
  Cảm giác như 27.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   3.4 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T7
  26°
  Cảm giác như 27.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.22 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T7
  25.1°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.81 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T7
  26°
  Cảm giác như 26.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   3.78 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T7
  25.4°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   4.65 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T7
  26.3°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   4.63 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T7
  26.4°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   3.81 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T7
  25.3°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   3.32 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T7
  27.4°
  Cảm giác như 27.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   4.82 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T7
  28.1°
  Cảm giác như 32.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   5.53 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T7
  29.2°
  Cảm giác như 34.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   4.83 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T7
  31°
  Cảm giác như 35.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   4.82 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T7
  31.6°
  Cảm giác như 36.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   5.24 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T7
  32°
  Cảm giác như 37°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   5.97 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T7
  31.4°
  Cảm giác như 36.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   6.18 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T7
  32°
  Cảm giác như 36.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   5.89 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T7
  31.9°
  Cảm giác như 37°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   4.28 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T7
  30.1°
  Cảm giác như 35.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   5.59 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T7
  28.1°
  Cảm giác như 33.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   6.27 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T7
  27.6°
  Cảm giác như 31.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   3.4 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T7
  26.7°
  Cảm giác như 26.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   3.05 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T7
  26.7°
  Cảm giác như 26.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   3.82 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Vũ Thư - Thái Bình trong 12h tới